Skocz do zawartości
saYs

Skiny na serwer

Rekomendowane odpowiedzi

Napisano (edytowane)

Chciałbym przedstawić wam plugin, który przerobił dla mnie na starym DS @Slide, pod mój serwer. Za jego przyzwoleniem wrzuce go Wam. 

Nie mam modeli, musielibyście sobie ściągnąć takie same albo podmienić na inne.

 

Fajne urozmaicenie pod serwer DD2, FFA ........

 

Skiny zwykłe + skiny pod Vipa

 

plik .sma

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <engine> 
#include <vault>
#include <fun>

#define PLUGIN "Skins Mod"
#define VERSION "6.6.6 Final" 
#define AUTHOR "360"


new awp_model[33]
new ak_model[33]
new m4_model[33]
new knife_model[33]

public plugin_init() { 
	
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR)
	register_event("CurWeapon","CurWeapon","be","1=1") 
	register_clcmd("say /skins", "skins_deploy")
	register_clcmd("say /skiny", "skins_deploy")
	register_clcmd("say /skin", "skins_deploy")
	register_clcmd("say /modele", "skins_deploy")
	register_clcmd("say /model", "skins_deploy")
	register_clcmd("say /models", "skins_deploy")
	
	set_task(120.0, "kmodmsg", 0, _, _, "b")
}

public plugin_precache() { 
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_knife.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_knifedaggerslau.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_knifebutterfade.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_knifebaydoppler.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_knifebaydopplert.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_knife9fade.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_knife9fadet.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_knifekarlore.mdl")
	
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_m4a1.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_m4a1icarus.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_m4a1mecha.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_m4a1space.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_m4a1royal.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_m4a1howl.mdl")
	
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_ak47.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_ak47flames.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_ak47grafiti.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_ak47rise.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_ak47propaganda.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_ak47bloodsport.mdl")
	
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_awp.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_awpartistic.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_awpphobos.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_awpboom.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_awpmedusa.mdl")
	precache_model("models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_awpdragon.mdl")
} 
public skins_deploy(id)
{
	new menuBody[512]
	formatex(menuBody, charsmax(menuBody), "\d[\r*\yDeagleShot.eu - Only DD2\r*\d]^n\wMenu Skinow:\y")
	new menu = menu_create(menuBody, "skinsmenu")

	menu_additem(menu, "\wNoz")
	menu_additem(menu, "\wM4A1")
	menu_additem(menu, "\wAK47")
	menu_additem(menu, "\wAWP")
	
	
	menu_setprop(menu, MPROP_BACKNAME, "Wroc");
	menu_setprop(menu, MPROP_NEXTNAME, "Dalej");
	menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, "Wyjscie");

	menu_display(id, menu);
}
public skinsmenu(id, menu, item) {

	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(menu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	switch(item) 
	{
	case 0: knife_deploy(id)
	case 1: m4_deploy(id)
	case 2: ak_deploy(id)
	case 3: awp_deploy(id)
	default: return PLUGIN_HANDLED
	}
	return PLUGIN_HANDLED
} 
public knife_deploy(id) {
	new menuBody[512]
	formatex(menuBody, charsmax(menuBody), "\d[\r*\yDeagleShot.eu - 3 Maps\r*\d]^n\wSkiny do Noza:\y")
	new menu = menu_create(menuBody, "knifemenu")

	new aktywna=menu_makecallback("aktywna_func");
	new nieaktywna=menu_makecallback("nieaktywna_func");
	
	menu_additem(menu, "\wZwykly Noz | Klasyczny","",0,aktywna)
	
	menu_additem(menu, "\wShadow Daggers | Slaughter","",0,aktywna)
	
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) menu_additem(menu, "\wButterFly | Fade \y[VIP]","",0, aktywna)
	else menu_additem(menu, "\wNautilus | Ice \y[VIP]","",0, nieaktywna)
	
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) menu_additem(menu, "\wBayonet | Doppler \y[VIP]","",0, aktywna)
	else menu_additem(menu, "\wBayonet | Fade \y[VIP]","",0, nieaktywna)
	
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) menu_additem(menu, "\wBayonet M9 | Fade \y[VIP]","",0, aktywna)
	else menu_additem(menu, "\wBayonet M9 | Dopler \y[Dodatki VIP]", "",0,nieaktywna)
	
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) menu_additem(menu, "\wKarambit | Dragon Lore \y[VIP]","",0, aktywna)
	else menu_additem(menu, "\wKarambit | Dragon Lore \y[Dodatki VIP]", "",0,nieaktywna)
	
	
	menu_setprop(menu, MPROP_BACKNAME, "Wroc");
	menu_setprop(menu, MPROP_NEXTNAME, "Dalej");
	menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, "Wyjscie");

	menu_display(id, menu);
}

public knifemenu(id, menu, item) {
	switch(item) 
	{
	case 0: SetKnife(id , 0)
	case 1: SetKnife(id , 1)
	case 2: SetKnife(id , 2)
	case 3: SetKnife(id , 3)
	case 4: SetKnife(id , 4)
	case 5: SetKnife(id , 5)
	default: return PLUGIN_HANDLED
	}
	SaveDataKnife(id)
	return PLUGIN_HANDLED
} 

public SetKnife(id , Knife) {
	knife_model[id] = Knife
	
	new Clip, Ammo, Weapon = get_user_weapon(id, Clip, Ammo) 
	if ( Weapon != CSW_KNIFE )
	return PLUGIN_HANDLED
	
	new vModel[56]
	
	switch(Knife)
	{
	case 0: 
		{
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_knife.mdl")
		}
	case 1: 
		{
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_knifedaggerslau.mdl")
		}
	case 2: 
		{
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_knifebutterfade.mdl")
		}
	case 3: 
		{
			if (get_user_team(id) == 2)
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_knifebaydoppler.mdl")
			else if (get_user_team(id) == 1)
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_knifebaydopplert.mdl")
		}
	case 4: 
		{
			if (get_user_team(id) == 2)
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_knife9fade.mdl")
			else if (get_user_team(id) == 1)
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_knife9fadet.mdl")
		}
	case 5:
		{
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_knifekarlore.mdl")
		}
	} 
	
	entity_set_string(id, EV_SZ_viewmodel, vModel)
	
	return PLUGIN_HANDLED;  
}
public m4_deploy(id) {
	new menuBody[512]
	formatex(menuBody, charsmax(menuBody), "\d[\r*\yDeagleShot.eu - 3 Maps\r*\d]^n\wSkiny do M4A1:\y")
	new menu = menu_create(menuBody, "m4menu")
	
	new aktywna=menu_makecallback("aktywna_func");
	new nieaktywna=menu_makecallback("nieaktywna_func");
	
	menu_additem(menu, "\wZwykla M4A1","",0, aktywna)
	
	menu_additem(menu, "\wM4A1 | Icarus Fell","",0, aktywna)
	
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) menu_additem(menu, "\wM4A1 | Mecha White \y[VIP]","",0, aktywna)
	else menu_additem(menu, "\wM4A1 | Mecha White \y[VIP]","",0, nieaktywna)
	
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) menu_additem(menu, "\wM4A1 | Space \y[VIP]","",0, aktywna)
	else menu_additem(menu, "\wM4A1 | Space \y[VIP]","",0, nieaktywna)
	
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) menu_additem(menu, "\wM4A1 | Royal \y[VIP]","",0, aktywna)
	else menu_additem(menu, "\wM4A1 | Royal \y[Dodatki VIP]","",0, nieaktywna)
	
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) menu_additem(menu, "\wM4A1 | Howl \y[VIP]","",0, aktywna)
	else menu_additem(menu, "\wM4A1 | Howl \y[Dodatki VIP]","",0, nieaktywna)
	
	
	menu_setprop(menu, MPROP_BACKNAME, "Wroc");
	menu_setprop(menu, MPROP_NEXTNAME, "Dalej");
	menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, "Wyjscie");

	menu_display(id, menu);
}

public m4menu(id, menu, item) {
	switch(item) 
	{
	case 0: SetM4A1(id , 0)
	case 1: SetM4A1(id , 1)
	case 2: SetM4A1(id , 2)
	case 3: SetM4A1(id , 3)
	case 4: SetM4A1(id , 4)
	case 5: SetM4A1(id , 5)
	default: return PLUGIN_HANDLED
	}
	SaveDataM4A1(id)
	return PLUGIN_HANDLED
} 

public SetM4A1(id , M4A1) {
	m4_model[id] = M4A1
	
	new Clip, Ammo, Weapon = get_user_weapon(id, Clip, Ammo) 
	if ( Weapon != CSW_M4A1 )
	return PLUGIN_HANDLED
	
	new vModel[56]
	
	switch(M4A1)
	{
	case 0: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_m4a1.mdl")
		}
	case 1: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_m4a1icarus.mdl")
		}
	case 2: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_m4a1mecha.mdl")
		}
	case 3: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_m4a1space.mdl")
		}
	case 4: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_m4a1royal.mdl")
		}
	case 5: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_m4a1howl.mdl")
		}
	} 
	
	entity_set_string(id, EV_SZ_viewmodel, vModel)
	
	return PLUGIN_HANDLED;  
}
public ak_deploy(id) {
	new menuBody[512]
	formatex(menuBody, charsmax(menuBody), "\d[\r*\yDeagleShot.eu - 3 Maps\r*\d]^n\wSkiny do AK47:\y")
	new menu = menu_create(menuBody, "akmenu")

	new aktywna=menu_makecallback("aktywna_func");
	new nieaktywna=menu_makecallback("nieaktywna_func");
	
	menu_additem(menu, "\wZwykly AK47","",0, aktywna)
	
	menu_additem(menu, "\wAK47 | Flames","",0, aktywna)
	
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) menu_additem(menu, "\wAK47 | Grafiti \y[VIP]","",0, aktywna)
	else menu_additem(menu, "\wAK47 | Grafiti \y[VIP]","",0, nieaktywna)
	
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) menu_additem(menu, "\wAK47 | Rise \y[VIP]","",0, aktywna)
	else menu_additem(menu, "\wAK47 | Rise \y[VIP]","",0, nieaktywna)
	
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) menu_additem(menu, "\wAK47 | Propaganda \y[VIP]","",0, aktywna)
	else menu_additem(menu, "\wAK47 | Propaganda \y[Dodatki VIP]","",0, nieaktywna)
	
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) menu_additem(menu, "\wAK47 | BloodSport \y[VIP]","",0, aktywna)
	else menu_additem(menu, "\wAK47 | BloodSport \y[Dodatki VIP]","",0, nieaktywna)
	
	
	menu_setprop(menu, MPROP_BACKNAME, "Wroc");
	menu_setprop(menu, MPROP_NEXTNAME, "Dalej");
	menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, "Wyjscie");

	menu_display(id, menu);
}

public akmenu(id, menu, item) {
	switch(item) 
	{
	case 0: SetAK47(id , 0)
	case 1: SetAK47(id , 1)
	case 2: SetAK47(id , 2)
	case 3: SetAK47(id , 3)
	case 4: SetAK47(id , 4)
	case 5: SetAK47(id , 5)
	default: return PLUGIN_HANDLED
	}
	SaveDataAK47(id)
	return PLUGIN_HANDLED
} 

public SetAK47(id , AK47) {
	ak_model[id] = AK47
	
	new Clip, Ammo, Weapon = get_user_weapon(id, Clip, Ammo) 
	if ( Weapon != CSW_AK47 )
	return PLUGIN_HANDLED
	
	new vModel[56]
	
	switch(AK47)
	{
	case 0: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_ak47.mdl")
		}
	case 1: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_ak47flames.mdl")
		}
	case 2: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_ak47grafiti.mdl")
		}
	case 3: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_ak47rise.mdl")
		}
	case 4: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_ak47propaganda.mdl")
		}
	case 5: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_ak47bloodsport.mdl")
		}
	} 
	
	entity_set_string(id, EV_SZ_viewmodel, vModel)
	
	return PLUGIN_HANDLED;  
}
public awp_deploy(id) {
	new menuBody[512]
	formatex(menuBody, charsmax(menuBody), "\d[\r*\yDeagleShot.eu - 3 Maps\r*\d]^n\wSkiny do AWP:\y")
	new menu = menu_create(menuBody, "awpmenu")
	
	new aktywna=menu_makecallback("aktywna_func");
	new nieaktywna=menu_makecallback("nieaktywna_func");
	
	menu_additem(menu, "\wZwykle AWP","",0, aktywna)
	
	menu_additem(menu, "\wAWP | Artistic","",0, aktywna)
	
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) menu_additem(menu, "\wAWP | Phobos \y[VIP]","",0, aktywna)
	else menu_additem(menu, "\wAWP | Phobos \y[VIP]","",0, nieaktywna)
	
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) menu_additem(menu, "\wAWP | Boom \y[VIP]","",0, aktywna)
	else menu_additem(menu, "\wAWP | Boom \y[VIP]","",0, nieaktywna)
	
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) menu_additem(menu, "\wAWP | Medusa \y[VIP]","",0, aktywna)
	else menu_additem(menu, "\wAWP | Medusa \y[Dodatki VIP]","",0, nieaktywna)
	
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) menu_additem(menu, "\wAWP | Dragon Lore \y[VIP]","",0, aktywna)
	else menu_additem(menu, "\wAWP | Dragon Lore \y[Dodatki VIP]","",0, nieaktywna)
	
	
	menu_setprop(menu, MPROP_BACKNAME, "Wroc");
	menu_setprop(menu, MPROP_NEXTNAME, "Dalej");
	menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, "Wyjscie");

	menu_display(id, menu);
}

public awpmenu(id, menu, item) {
	switch(item) 
	{
	case 0: SetAWP(id , 0)
	case 1: SetAWP(id , 1)
	case 2: SetAWP(id , 2)
	case 3: SetAWP(id , 3)
	case 4: SetAWP(id , 4)
	case 5: SetAWP(id , 5)
	default: return PLUGIN_HANDLED
	}
	SaveDataAWP(id)
	return PLUGIN_HANDLED
} 

public SetAWP(id , AWP) {
	awp_model[id] = AWP
	
	new Clip, Ammo, Weapon = get_user_weapon(id, Clip, Ammo) 
	if ( Weapon != CSW_AWP )
	return PLUGIN_HANDLED
	
	new vModel[56]
	
	switch(AWP)
	{
	case 0: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_awp.mdl")
		}
	case 1: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_awpartistic.mdl")
		}
	case 2: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_awpphobos.mdl")
		}
	case 3: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_awpboom.mdl")
		}
	case 4: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_awpmedusa.mdl")
		}
	case 5: {
			format(vModel,55,"models/DeagleShotOnlyDD2/Skiny2/v_awpdragon.mdl")
		}
	} 
	
	entity_set_string(id, EV_SZ_viewmodel, vModel)
	
	return PLUGIN_HANDLED;  
}
public CurWeapon(id)
{
	if(!is_user_alive(id))
	return PLUGIN_HANDLED;
	
	new Weapon = read_data(2)
	// Set Knife Model
	SetKnife(id, knife_model[id])
	SetM4A1(id, m4_model[id])
	SetAK47(id, ak_model[id])
	SetAWP(id, awp_model[id])
	
	return PLUGIN_HANDLED   

}
public client_authorized(id)
{
	LoadDataKnife(id)
	LoadDataM4A1(id)
	LoadDataAK47(id)
	LoadDataAWP(id)
}

SaveDataKnife(id)
{ 
	
	new authid[32]
	get_user_authid(id, authid, 31)
	
	new vaultkey[64]
	new vaultdata[64]
	
	format(vaultkey, 63, "Knife_%s", authid)
	format(vaultdata, 63, "%d", knife_model[id])
	set_vaultdata(vaultkey, vaultdata)
}

LoadDataKnife(id) 
{ 
	new authid[32] 
	get_user_authid(id,authid,31)
	
	new vaultkey[64], vaultdata[64]
	
	format(vaultkey, 63, "Knife_%s", authid)
	get_vaultdata(vaultkey, vaultdata, 63)
	knife_model[id] = str_to_num(vaultdata)
	
}
SaveDataM4A1(id)
{ 
	
	new authid[32]
	get_user_authid(id, authid, 31)
	
	new vaultkey[64]
	new vaultdata[64]
	
	format(vaultkey, 63, "M4A1_%s", authid)
	format(vaultdata, 63, "%d", m4_model[id])
	set_vaultdata(vaultkey, vaultdata)
}

LoadDataM4A1(id) 
{ 
	new authid[32] 
	get_user_authid(id,authid,31)
	
	new vaultkey[64], vaultdata[64]
	
	format(vaultkey, 63, "M4A1_%s", authid)
	get_vaultdata(vaultkey, vaultdata, 63)
	m4_model[id] = str_to_num(vaultdata)
	
}
SaveDataAK47(id)
{ 
	
	new authid[32]
	get_user_authid(id, authid, 31)
	
	new vaultkey[64]
	new vaultdata[64]
	
	format(vaultkey, 63, "AK47_%s", authid)
	format(vaultdata, 63, "%d", ak_model[id])
	set_vaultdata(vaultkey, vaultdata)
}

LoadDataAK47(id) 
{ 
	new authid[32] 
	get_user_authid(id,authid,31)
	
	new vaultkey[64], vaultdata[64]
	
	format(vaultkey, 63, "AK47_%s", authid)
	get_vaultdata(vaultkey, vaultdata, 63)
	ak_model[id] = str_to_num(vaultdata)
	
}
SaveDataAWP(id)
{ 
	
	new authid[32]
	get_user_authid(id, authid, 31)
	
	new vaultkey[64]
	new vaultdata[64]
	
	format(vaultkey, 63, "AWP_%s", authid)
	format(vaultdata, 63, "%d", awp_model[id])
	set_vaultdata(vaultkey, vaultdata)
}

LoadDataAWP(id) 
{ 
	new authid[32] 
	get_user_authid(id,authid,31)
	
	new vaultkey[64], vaultdata[64]
	
	format(vaultkey, 63, "AWP_%s", authid)
	get_vaultdata(vaultkey, vaultdata, 63)
	awp_model[id] = str_to_num(vaultdata)
	
} 
public kmodmsg() { 

	client_print(0,print_chat,"[DeagleShot.eu] Jesli posiadasz VIPa mozesz wybrac skin wpisujac /skin, /skiny lub /modele.")
}
public aktywna_func(id, menu, item){
	return ITEM_ENABLED;
}
public nieaktywna_func(id, menu, item){
	return ITEM_DISABLED;
}
public client_putinserver(id)
{
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H || get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_G)
	return PLUGIN_HANDLED

	SetAWP(id, 0)
	SetKnife(id, 0)
	SetAK47(id, 0)
	SetM4A1(id, 0)

	return PLUGIN_CONTINUE
}

 

 

Edytowane przez saYs
  • Lubię to! 1
  • Dziękuję 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przydadzą się 😉

Senkju

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

O nas

DeagleShot to sieć serwerów, która chce łączyć ludzi. Została ona stworzona przez graczy dla graczy. Każdego dnia dążymy do tego, aby nasze usługi były na najwyższym poziomie. Pragniemy tego, byś i Ty dołączył do naszej społeczności, ponieważ to Ty jesteś dla Nas najważniejszy. Dołącz do Nas! Nasze serwery czekają na nowych graczy, którzy chcą grać na ponadprzeciętnym poziomie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji - Administracja DeagleShot.eu

×