Obowiązki Administracji

  • DSK
  • Utrzymywanie finansowe sieci,
  • Propozycje nowych serwerów,
  • Nadzorowanie pracy [email protected], [email protected],
  • Rozwiązywanie konfliktów na Sieci,
  • Nawiązywanie współprac,
  • Sprawy usług na serwerach,
  • Przyjmowanie nowych serwerów,
  • Opieka nad UBT.
  • john
  • Sprawy techniczne forum,
  • Rozwiązywanie konfliktów na forum,
  • Nadzorowanie pracy Junior Administratorów, Grafików oraz Strażników Czatu,
  • "Opieprzanie się na randze".
  • Czarny.
  • Sprawy usług na serwerach,
  • Rozwiązywanie konfliktów na serwerach,
  • Nadzorowanie pracy Opiekunów Serwerów, Moderatorów
  • Opieka nad TS3,
  • Przyjmowanie nowych serwerów.
  • Tomczoog
  • Nadzorowanie pracy Opiekunów Serwerów,
  • Nadawanie i odbieranie rang oraz nagród,
  • Zajmowanie się uprawnieniami do działów oraz grup,
  • Kontrolowanie tymczasowych usług na forum,
  • Sklepik typera.